Księgowość Słupsk

Biuro rachunkowe, którego potrzebujesz – prowadząc Twoją księgowość przypominamy Ci o ważnych terminach, dbamy o formalności Twojej firmy, jesteśmy na bieżąco z przepisami.

Prowadzimy księgowość spółek i firm opartych o dowolną formę prawną, niezależnie od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Pomagamy zarówno nowym przedsiębiorcom, jak i firmom funkcjonującym na rynku od wielu lat. W ramach świadczonych usług rachunkowych reprezentujemy podatnika przed urzędami podczas kontroli.

Kadry i płace

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg handlowych ( tzw. „pełna księgowość”),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPIR),
 • obsługę ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • rozliczanie firm na podstawie karty podatkowej,
 • rozliczanie VAT,
 • sporządzanie deklaracji i zgłoszeń do ZUS,
 • wyliczanie oraz podawanie w wybranej formie (e-mail, SMS, druki wpłaty/przelewu) miesięcznego wyniku finansowego, należnego podatku podlegającego wpłacie do US oraz należnej składki ZUS,
 • rozliczenia roczne PIT, CIT,
 • roczne sprawozdania finansowe,
 • prowadzenie ewidencji zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych.
Kadry i płace

Kadry i płace

 • sporządzanie dokumentów kadrowych,
 • sporządzanie dokumentów takich jak: umowy o pracę, umowy cywilno-prawne,
 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń,
 • rozliczanie wszelkiego rodzaju urlopów (wypoczynkowych, okolicznościowych i innych), rozliczanie zwolnień lekarskich,
 • przygotowywanie deklaracji i rozliczeń do US i ZUS wraz z wysyłką do urzędów,
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • przygotowywanie informacji o dochodach – PIT-11, PIT-4R.
Pozostałe usługi księgowe

Pozostałe usługi rachunkowe

 • sporządzanie pism urzędowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • rozliczenia roczne PIT,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • wyprowadzenie zaległości w zakresie kadr i płac.