Usługi księgowe świadczone przez nasze biuro uwzględniają:

  • prowadzenie ksiąg handlowych ( tzw. „pełna księgowość”),
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPIR),
  • obsługę ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • rozliczanie firm na podstawie karty podatkowej,
  • rozliczanie VAT,
  • sporządzanie deklaracji i zgłoszeń do ZUS,
  • wyliczanie oraz podawanie w wybranej formie (e-mail, SMS, druki wpłaty/przelewu) miesięcznego wyniku finansowego, należnego podatku podlegającego wpłacie do US oraz należnej składki ZUS,
  • rozliczenia roczne PIT, CIT,
  • roczne sprawozdania finansowe,
  • prowadzenie ewidencji zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych.