Uzupełnienie oferty usług rachunkowych stanowią usługi kadrowo-płacowe. Jeśli chodzi o kadry i płace, nasze biuro świadczy takie usługi jak:

  • sporządzanie dokumentów kadrowych,
  • sporządzanie dokumentów takich jak: umowy o pracę, umowy cywilno-prawne,
  • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń,
  • rozliczanie wszelkiego rodzaju urlopów (wypoczynkowych, okolicznościowych i innych), rozliczanie zwolnień lekarskich,
  • przygotowywanie deklaracji i rozliczeń do US i ZUS wraz z wysyłką do urzędów,
  • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
  • przygotowywanie informacji o dochodach – PIT-11, PIT-4R.